SVENSKA/ENGLISH

CLOSING TIME – UMEÅ 12-23 SEPTEMBER 2014

VI VANTRIVS I KULTUREN (I) – BERLIN 14-17 AUGUSTI 2014

VI VANTRIVS I KULTUREN (I) – GÖTEBORGS KONSTHALL 22-25 MAJ

LOITERING WITH INTENT – STOCKHOLM 2014

CLOSING TIME – SANTIAGO 2O14

VI VANTRIVS I KULTUREN – HELSINGFORS 2013

NJUTNINGENS EKONOMI – NORRKÖPING 2O13

VI VANTRIVS I KULTUREN (I) – STOCKHOLM 2O13

RED LIGHT: MOTHERS PER MINUTE – STOCKHOLM 2O13

NJUTNINGENS EKONOMI – JÖNKÖPING 2O13

CLOSING TIME – STOCKHOLM 2O13

CLOSING TIME – ONE LAST CALL – GÖTEBORG 2O12

NJUTNINGENS EKONOMI – STOCKHOLM 2O12

THE DINNER CLUB – SALZBURG 2O11

THE DINNER CLUB – ANTWERPEN 2O11

CHOPINS HJÄRTA – STOCKHOLM 2O1O

VISA PROJEKT

Poste Restante består av Erik Berg, Linn Hilda Lamberg, Stefan Åkesson

 

contact@poste-restante.se

 

+46 709 995405

 

Poste Restante representeras av Key Performance, kontakt: Koen Vanhove,

koen@keyperformance.se

 

 

Poste Restantes arbete stöds av Statens Kulturråd.

 

 

Poste Restante är ett svenskt kompani, grundat 2007. Allt sedan starten har Poste Restante presenterat personliga interaktiva performenceverk där besökaren spelar den absoluta huvudrollen. Verken består av uppriktiga men oväntade verksamheter, såsom en kvällskurs i trevligt umgänge eller en mottagning som erbjuder sekulära rum för andlig eftertanke. Stämningen är samtidigt lågmäld och subversiv.

Poste Restantes arbetar plats- och situationspecifikt utanför det traditionella teaterrummet. Det finns ingen scen och ingen salong, hela platsen står tillgänglig för besökaren. Verken kretsar kring inre konflikter som kan upplevas som mer eller mindre skamfyllda. Poste Restantes erbjuder en plats där besökaren får dröja kvar i problem utan att presentera några svar (sådana finns det sällan).