English / Svenska
<
>
Warning: Undefined variable $build in /customers/0/7/8/poste-restante.se/httpd.www/index.php on line 278 Warning: Undefined variable $script in /customers/0/7/8/poste-restante.se/httpd.www/index.php on line 297 Warning: Undefined variable $setids in /customers/0/7/8/poste-restante.se/httpd.www/index.php on line 303
15 feb 2019


Linn Hilda Lamberg tillträder doktorandtjänst
Våren 2019 börjar Poste Restantes konstnärliga ledare Linn Hilda Lamberg doktorera i regi vid institutionen för scenkonst på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Linn Hilda har sedan grundandet av Poste Restante 2007 arbetat för att formulera ett alternativ till en teatertradition som tilltalar sin publik som en massa. Under ett decennium har besökare till hennes verk fått uppleva verkets dilemma i ett omedelbart här och nu, istället för att ta del av det genom representanter på scen. Fokus i Linn Hildas konstnärliga arbete är riktat mot publikens emotionella och intellektuella process, vilket lett till att hon sökt andra sätt att närma sig regirollen - både i termer av hur verket kan struktureras och hur konstnärlig integritet kan byggas upp. Om verket inte ska upplevas genom identifikation med representanter på scen utan genom direkta möten i allomslutande, deltagarbaserade situationer, hur kan en regissör navigera genom materialet i byggandet av verket och repetitionsperioden?

Genom att använda sig av sina omfattande erfarenheter från allomslutande och deltagarbaserade scenkonstpraktiker, vill Linn Hilda med sitt forskningsprojekt – the Vulnerable Director – formulera en konstruktiv kritik mot konventioner kopplade till regissörsrollen och undersöka hur regi kan omformuleras till en handling av att erkänna begär.

Linn Hilda kommer att, utöver sin forskningstjänst, fortsätta som Poste Restantes konstnärliga ledare som vanligt.

ok